Paza umana

Agenti de elita, pregatiti de interventie.

SECROM-logo-jpg

 

Serviciul de paza umana


Departmentul SECROM SECURITY SISTEMS de pază şi protecţie pune la dispoziţie logistică şi agenţi de pază pentru: paza umană, control acces, pază obiective în post fix sau mobil, indiferent dacă aceste posturi sunt localizate la sedii de instituţii private sau de stat, asociaţii de locatari, parcuri, instituţii de învăţământ, centre comerciale, baze sportive, hoteluri şi restaurante, depozite pentru materiale de construcţii sau magazine şi alte puncte de desfacere şi vânzare.

Agenţii de pază SECROM SECURITY SISTEMS au obligaţia de a avertiza, soma, îndepărta şi/sau de a imobiliza persoanele străine care încearcă să pătrundă ilegal în perimetrul obiectivului.


Atributiile unui agent de paza


Obligaţiile primordiale ale unui agent de pază sunt cunoaşterea şi respectarea îndatoririlor ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.Conform art. 48 al Legii 333/2003, atribuţiile agentului de pază sunt următoarele:
a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;

b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;

c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;

d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea Poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;

e) să înștiințeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;

f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;

g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi Poliţia;

h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;i) să sesizeze Poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;

j) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;

k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;

l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o alta ţinută;

m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;

n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;

o) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu;

p) să respecte consemnul general şi particular al postului.

Mereu in siguranta cu SECROM SECURITY SYSTEMS!

Cere acum o oferta de pret personalizata pentru nevoile tale de securitate

Cui ii este destinat acest serviciu?Conform art. 2 (1) al Legii 333/2003, republicată, „societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate sa asigure paza acestora”.

Aşadar, serviciul de pază cu agent este destinat preponderent:
SECROM-logo-jpg
- Societăţilor comerciale, fie pentru spaţiile cu circuit închis (sedii, birouri, hale industriale, parcuri auto etc.), fie pentru cele destinate publicului larg (showroom-uri, magazine, supermarketuri, mall-uri, cinematografe, farmacii etc.);

- Hotelurilor, pensiunilor;

- Şantierelor de construcţii;

- Sucursalelor bancare;

- Ansamblurilor rezidenţiale;

- Obiectivelor militare (cf. Normei 13/2008);

- Instituţiilor publice;

- Unităţilor de învăţământ private sau publice;

- Parcurilor, zonelor de agrement ş.a

Mereu in siguranta cu SECROM SECURITY SYSTEMS!

Cere acum o oferta de pret personalizata pentru nevoile tale de securitate

De ce sa alegeti serviciul de paza oferit de SECROM SECURITY SISTEMS?


NOI credem ca prin ceea ce facem si va punem la dispozitie, viata dumneavoastra si a celor apropiati poate deveni mai sigura.

Avem experienta
Avem cea mai relevantă experienţă în domeniu, compania SECROM SECURITY SYSTEMS fiind pregătită în orice moment să facă faţă oricărei solicitări;
Agenti calificati
Agentii nostri deţin atestat eliberat de Politie și certificat de absolvire a cursului de calificare profesională
Personal calificat
genţii de pază SECROM SECURITY SYSTEMS sunt atent selecţionaţi şi foarte bine instruiţi, antrenaţi şi cu experienţă în domeniu:
Oameni bine antrenati
Toti agentii de teren au pregătire fizică deosebită (forţă, rezistenţă, viteză de reacţie etc.);
Antenament relevant
Oamenii nostri au pregătire tactică, psiho-morală, si sunt buni cunoscători ai diverselor categorii de arme;
Personal placut si comunicativ
Agentii SECROM SECURITY SYSTEMS comunică respectuos, dar ferm, sunt cunoscători de limbi străine, foarte buni conducători auto, fizic impunator;
Maestri ai supravietuirii
Oamenii antrenati de noi cunosc foarte bine procedeele necesare supravieţuirii în condiţii dificile.
Sprijin neintrerupt
Agenţii de pază SECROM SECURITY SYSTEMS sunt sprijiniţi la nevoie de echipajele mobile de intervenţie rapidă.

Dotarea agentilor de paza SECROM SECURITY SISTEMS


În concordanţă cu art. 42-46 ale Legii 333/2003, agenţii de pază SECROM SECURITY SISTEMS sunt dotaţi cu:

  • uniforma tip, adecvată sezonului, inscripţionată cu sigla SECROM SECURITY SYSTEMS;
  • echipament de protecţie;
  • ecuson de identificare (numele, prenumele agentului şi sigla SECROM SECURITY SYSTEMS );
  • baston de cauciuc sau tomfă;
  • pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică;
  • detector metale, lanternă anti-incendiu;
  • lanternă, fluier, dispozitiv individual de iluminat de tip “hands free”;
  • mijloace de comunicare: telefon mobil, staţie radio (în funcţie de misiune);
  • arme letale de pază şi apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea beneficiarilor şi în condiţiile legii).